top of page
 • BP-01 Boxy Battery Pack

  กล่องแบตเตอรี่เสริม แบบพกพา แหล่งพลังงานทางเลือกที่สะดวกไปอีกขั้น
  ใช้แหล่งพลังงานจากถ่านก้อนชนิด D-type 4 ก้อน 
  ต่างจากสาย AC Adapter ที่มาคู่กับเซตกล่องหมุน Boxy ซึ่งต้องใช้งานคู่กับปลั๊กไฟ
  BP-01 จึงสะดวกต่อการใช้งานในทุกพื้นที่ที่ต้องการ และสามารถใช้งานในตู้เซฟได้ค่ะ

  ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
  กับกล่องหมุนนาฬิกาทุกรูปแบบจาก Boxy

  “ กล่องแบตเสริม BP-01 ใช้งานร่วมกับกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัติ Boxy ได้หลากหลาย “
  1. Fancy Brick Boxy แบบกล่องเดียว
  2. ใช้งานพร้อมกันแบบซ้อนกล่องสูงสุด 3 ชั้น
  3. Boxy Combo โดยใช้งานกล่องหมุนจำนวน 2-4 กล่องร่วมกับแท่นวางกล่องหมุน
  4. Boxy Safe Eco 04 กล่องหมุนสำหรับใช้งานคู่กับนาฬิกา 4 เรือน

  คุณสมบัติ BP-01 Boxy Battery Pack
  - ขนาด:  กว้าง 7 x ยาว 15 x สูง 4 เซนติเมตร
  - LED Light Indicator:
  แสงไฟ LED บนตัวกล่องแบตเตอรี่ จะขึ้นเป็นสีแดง เมื่อถ่านภายในกล่องมีพลังงานอ่อนและใกล้หมดอายุการใช้งาน
  - แหล่งพลังงานจากถ่านก้อนชนิด D-type 4 ก้อน
  - เหมาะกับใช้งานในตู้เซฟ
  * อายุการใช้งานต่อการใส่ถ่าน 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนและรูปแบบของกล่องหมุนที่ใช้งาน

  Price : 900 THB
  from 990 THB  

  BP-01 Boxy Battery Pack

  ฿990.00 Regular Price
  ฿900.00Sale Price

   BOXY Watch Winder

   bottom of page