top of page

Patek Philippe ครบรอบ 40 ปี Nautilus เปิดตัว 2 รุ่น Limited Edition


เป็นเวลาถึง 40 ปีมาแล้วที่นักออกแบบนาฬิการะดับตำนานอย่าง Gerald Genta ได้ออกแบบนาฬิกาให้กับ Patek Philippe รุ่น Nautilus ออกสู่สายตาโลก และในปี 2016 นี้ Patek Philippe ได้เฉลิมฉลองโอกาศครบรอบ 40 ปี ด้วย Nautilus รุ่น Limited Edition มีด้วยกันสองรุ่นค่ะ >>>เริ่มต้นที่ Nautilus 5711/1P ราคาเปิดตัวที่ $113,400 หรือประมาณ 3,930,000 บาท เป็น Limited Edition เพียง 700 เรือนเท่านั้น ตัวเรือนเป็น Platinum หน้าปัด 40 mm หากรวมขอบด้วยจะมีขนาด 44 mm ค่ะ หน้าปัดบอกเวลาและวันที่ และใช้เครื่อง 324 S C เหมือนกับตัว 5711 ที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่เพิ่มเข้ามานอกจากทั้งตัวเรือนจะเป็นวัสดุที่แพงกว่าทองคำ 2-3 เท่าอย่าง Platinum แล้วยังเพิ่มเติมด้วยหลักเพชรเหลี่ยม (Baguette diamonds) ทั้งหมด 11 หลักรวมแล้ว 34 ct. รวมถึงการสลักที่ตำแหน่งเหนือเลข 6 นาฬิกา ซึ่งด้านบนคือ เลข 40 ด้านล่างคือ 1976-2016 แสดงปีกำเนิดถึงปัจจุบันของรุ่น Nautilus ค่ะ >>>อีกรุ่นนึงที่ออกมาพร้อมกัน คือ Nautilus 5976/1G ราคาเปิดตัว $96,390 หรือประมาณ 3,340,000 บาทค่ะ Limited Edition 1,300 เรือน ตัวเรือนเป็น White gold ทั้งเรือน หน้าปัด 44 mm แต่หากรวมขอบด้วยจะมีขนาดถึง 49.25 mm หลักเพชรเหลี่ยม (Baguette diamonds) เป็น Flyback chronograph เหมือน 5980 (ใช้เครื่อง caliber CH 28-520 C เหมือน 5980 ค่ะ ) หน้าปัดตกแต่งด้วยหลักเพชรเหลี่ยม (Baguette diamonds) ทั้งหมด 10 ตำแหน่งยกเว้น ตำแหน่ง 3,5 และ 7 นาฬิกาเท่านั้นที่เป็นเพชรเม็ดกลม รูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส (princess-cut diamonds) ทั้งหมด 29 ct. ค่ะ และเช่นเดียวกับ 5711/1P เพื่อแสดงถึงการเฉลิมฉลอง 40 ปี ที่ตำแหน่งระหว่าง 10 นาฬิกากับ 2 นาฬิกา ถูกปั๊มเป็น 1976-40-2016 แสดงปีกำเนิด Nautilus ค่ะ และทั้งสองเรือนนี้มาในกล่องไม้ก็อกแบบย้อนยุคเหมือนตอนปี 1976 กำเนิด Nautilus ค่ะ


Comments


Featured Posts
Recent Posts